Martin

Opsigelse

Ønsker du at opsige dit lejemål, skal dette ske skriftligt. Du kan sende din opsigelse med e-mail til kontakt@wekeep.dk, eller aflevere den i postkassen på adressen Akacievej 10, 7400 Herning.

Opsigelsesperioden er oplyst i lejekontrakten. Såfremt lejekontrakten er underskrevet af to eller flere parter, skal der indsendes en opsigelse pr. underskriver.

 

Fraflytning

Ofte vil opsigelsesfristen være løbende måned + 3 måneder. Vær opmærksom på at lejemålet skal fraflyttes senest 14 dage før udløbet af opsigelsesperioden. Denne periode benyttes til at istandsætte lejemålet inden en ny lejer flytter ind.

Ønsker du at fraflytte hurtigere end den i lejekontrakten anførte frist, kan du meddele administratoren dette i din opsigelse, hvorefter vi vil gøre vores bedste for at genudleje dit lejemål hurtigst muligt.

Ved fraflytning skal der foretages et flyttesyn, hvor både lejer og udlejer/administrator er til stede for at gennemgå eventuel istandsættelsesarbejde. På baggrund af dette flyttesyn og eventuelle andre mellemværender afregnes depositum. 

Vi tager kontakt til dig i god tid inden fraflytningsdatoen med henblik på aftale om afholdelse af flyttesyn.

Har du yderligere spørgsmål til din opsigelse eller fraflytning kan du kontakte os på telefon +45 97 21 62 00 eller kontakt@wekeep.dk.