Flytning

Fraflytning

Når vi har modtaget din opsigelse, vil du modtage en bekræftelse fra din administrator.

Ofte vil opsigelsesfristen være løbende måned + 3 måneder. Vær opmærksom på at lejemålet skal fraflyttes senest 14 dage før udløbet af opsigelsesperioden. Denne periode benyttes til at istandsætte lejemålet inden en ny lejer flytter ind.

Ønsker du at fraflytte hurtigere end den i lejekontrakten anførte frist, kan du meddele administratoren dette i din opsigelse, hvorefter vi vil gøre vores bedste for at genudleje dit lejemål hurtigst muligt.

Ved fraflytning skal der foretages et flyttesyn, hvor både lejer og udlejer/administrator er til stede for at gennemgå eventuelt istandsættelsesarbejde.

Vi kontakter dig i god tid inden fraflytningsdatoen med henblik på aftale om afholdelse af flyttesyn.

 

Har du yderligere spørgsmål til din ind- eller fraflytning kan du kontakte os på telefon +45 97 21 62 00 eller kontakt@wekeep.dk.

PROFESSIONEL TILGANG

FOKUS PÅ KERNEKOMPETENCE

SIKKER RÅDGIVNING